Znalecké služby - Znalectvi


Ořechová 790
379 01 Třeboň
Czech republic

mobil: 777 152 675

info@znalectvi.net
www.znalectvi.netMgr. Zdeněk Hrabal, MBA
PRÁVNÍ A ZNALECKÁ KANCELÁŘ
Mgr. Zdeněk Hrabal, MBA
PRÁVNÍ A ZNALECKÁ KANCELÁŘ
Mgr. Zdeněk Hrabal, MBA
PRÁVNÍ A ZNALECKÁ KANCELÁŘ
Mgr. Zdeněk Hrabal, MBA
PRÁVNÍ A ZNALECKÁ KANCELÁŘ
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Znalecké služby

Znalecké služby

Jednotliví pracovníci naší kanceláře se zaměřují zejména na níže uvedené znalecké obory:

  1. Finanční řízení podniku
  2. Finanční analýza
  3. Plánování a organizování ekonomiky
  4. Posuzování a přezkoumávání vztahů,smluv, cen péče řádného hospodáře
  5. Přeměna obchodních společností
  6. Podpora při soudních sporech
  7. Daňová optimalizace
  8. Rozpočetnictví
  9. Strategie podniku a management
Oceňování

1.   Zaměřením ústavu je znalecká činnost v oboru ekonomika:
2.   Finanční majetek a oceňování podniků.
3.   Posuzování a přezkoumávání vztahů, smluv, cen a dalších skutečností podle obchodního zákoníku.
4.   Přezkoumávání a posuzování přeměn obchodních společností jako fúze, převod jmění na společníka, rozdělení, změna právních forem.
5.   Účetní evidence.
6.   Oceňování nehmotného majetku, oceňování nepeněžitých vkladů, investice a mzdy.
7.   Oceňování nemovitostí a movitostí.
Znalecké posudky a odhady jsou určeny pro:

1.   banky,
2.   pojišťovny,
3.   FO/PO při řešení soudních sporů,
4.   dědických řízeních a vypořádání podílového spoluvlastnictví,
5.   podnikatelské subjekty v likvidaci,konkurzu, fúzi, prodeji či nákupu podílu ve firmě,
6.   dražby,
7.   exekuce a insolvenční řízení,
8.   vložení nemovitostí jako nepeněžitého vkladu do majetku firmy,
9.   stanovení hodnoty věcných břemen.
Odhady

Ústav poskytuje kromě znalecké činnosti na základě zákona č. 36/1967 o znalcích a tlumočnících rovněž služby odhadů pro účely bankovního trhu na základě živnostenského oprávnění.

Odhady jsou určeny zejména pro:

1.   banky,
2.   pojišťovny,
3.   FO/PO při řešení soudních sporů,
4.   dědických řízeních a vypořádání podílového spoluvlastnictví,
5.   podnikatelské subjekty v likvidaci,
6.   konkurzu,
7.   fúzi,
8.   prodeji či nákupu podílu ve firmě,
9.   dražby,
10. exekuce a insolvenční řízení,
11. vložení nemovitostí jako nepeněžitého vkladu do majetku firmy,
12. stanovení hodnoty věcných břemen.
Poradenství

Nabízíme odborné poradenství v oblastech:

1.   oceňování podniků v rámci realizace fúzí,
2.   akvizic a jejich přeměn, nepeněžitých vkladů,
3.   oceňování a podpora při prodeji či koupi společnosti,
4.   podpora při soudních sporech,
5.   oceňování v rámci účetnictví,
6.   hmotného a nehmotného majetku včetně nemovitostí.
Dekret znalce

Znalecká činnost je prováděna na základě jmenovacího dekretu předsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích a podle zák.č.36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a vyhl. č. 37/1967 Sb. k provedení zákona č. 36/1967 Sb. pro obor Ekonomika. Jmenovací dekret je zapsán pod Spr. 1413/2006 na Krajském soudě v Českých Budějovicích.

Seznam ikonek na stránkách znalectvi.net
Domovská stránka | Právní služby | Znalecké služby | Články a aktualizy | Zákony a judikáty | Kontakt | Hlavní mapa webu
Ořechová 790
379 01 Třeboň
Czech republic

info@znalectvi.net
www.znalectvi.net

mobil: 777 152 675
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky