Judikáty - Znalectvi


Ořechová 790
379 01 Třeboň
Czech republic

mobil: 777 152 675

info@znalectvi.net
www.znalectvi.netMgr. Zdeněk Hrabal, MBA
PRÁVNÍ A ZNALECKÁ KANCELÁŘ
Mgr. Zdeněk Hrabal, MBA
PRÁVNÍ A ZNALECKÁ KANCELÁŘ
Mgr. Zdeněk Hrabal, MBA
PRÁVNÍ A ZNALECKÁ KANCELÁŘ
Mgr. Zdeněk Hrabal, MBA
PRÁVNÍ A ZNALECKÁ KANCELÁŘ
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Judikáty

Zákony a judikáty
Rozhodnutí

Název

Rozhodnutí dne

Dotčené předpisy

Soud

33 Cdo 91/2011

Nedostatek pravomoci soudu

28.6.2012

99/1963 Sb.: §7 odst. 1;
99/1963 Sb.: §104 odst. 1;
99/1963 Sb.: §106 odst. 1;

Nejvyšší soud ČR - senát

Právní věta
Nedostatek pravomoci soudu patří k podmínkám řízení, jejichž absence má za následek zastavení řízení podle § 104 odst. 1 o.s.ř. Pravomoc soudu k projednání věci není dána jak tam, kde v případech stanovených zákonem nepatří určitá věc do pravomoci soudu dříve, než skončí řízení u jiného orgánu, tak i v případech, kdy věc má být podle smlouvy účastníků projednána v řízení před rozhodcem za podmínek stanovených v § 106 odst. 1 o.s.ř.
Seznam ikonek na stránkách znalectvi.net
Domovská stránka | Právní služby | Znalecké služby | Články a aktualizy | Zákony a judikáty | Kontakt | Hlavní mapa webu
Ořechová 790
379 01 Třeboň
Czech republic

info@znalectvi.net
www.znalectvi.net

mobil: 777 152 675
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky